zdjcie gwnejpg

Jestem z wykształcenia pedagogiem, terapeutą. Od kilkunastu lat moja ścieżka zawodowa łączy się z leśnictwem. Obecnie pracuję w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, gdzie zajmuję stanowisko naczelnika Wydziału Kadr. Jestem współautorką programu Kadra Rezerwowa w Lasach Państwowych. Przez kilkanaście miesięcy byłam rzecznikiem prasowym dyrekcji i pełniąc tę funkcję, brałam udział w organizacji szczytu klimatycznego COP 24, który odbywał się w Katowicach w grudniu 2018 roku.

W 2016 roku stworzyłam komisję zakładową NSZZ „Solidarność” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która rozwija się bardzo prężnie i która w 2017 roku przerodziła się w Międzyzakładową Organizację Związkową. Do dzisiaj pozostaję jej przewodniczącą. Jestem także jedną z założycielek Stowarzyszenia Kobiet Lasu, które stawia sobie za cel integrowanie środowiska kobiet pracujących w Lasach Państwowych lub innych instytucjach związanych z leśnictwem oraz zwiększanie ich aktywności zawodowej.

Leśnictwo, szeroko rozumiana ekologia i dbałość o nasze środowisko to sprawy niezwykle mi bliskie. Wyznaję zasadę, że aby kogoś sądzić, najpierw należy go lepiej poznać i w razie konieczności pomóc, dlatego od lat aktywnie udzielam się w organizacjach społecznych, m.in. we Wspólnocie i Szkole Ewangelizacji Zacheusz, która działa przy bazylice franciszkanów w Panewnikach. Z racji wyuczonego zawodu prowadzę tam nieodpłatnie poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wspieram najuboższych z tej parafii.

Ale przede wszystkim, co pozostaje dla mnie najważniejszym, jestem matką i żoną – po powrocie do domu czekają w nim na mnie trzej wspaniali mężczyźni – mąż Piotr oraz dwaj synowie – Antoni i Radosław.

2jpg